ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – Szkoły Podstawowej nr 10 - w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.4 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 161.9 KiB)
 • Załącznik nr 0 (PDF, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 87 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa (PDF, 98.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 39 KiB)
 • Informacja j jaką zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia (PDF, 198.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 271.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.6 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 174.6 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 20.2 KiB)
 • Załacznik nr 1 (PDF, 51.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 310 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 122.5 KiB)
 • Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 197.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 265.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 327.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 87.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – Szkoły Podstawowej nr 10 - w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.1 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 169.3 KiB)
 • Załącznik nr 0 (PDF, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 149.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 107.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Część 1 (DOC, 160 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Część 2 (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Część 3 (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 30.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert (PDF, 353.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenie o wyborze ofert - część 2 (PDF, 300.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.5 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 174.4 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 27.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 49.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 325.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 122.6 KiB)
 • 	Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 193 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 34.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.6 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 174.4 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 25 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 49.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 325.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 122.6 KiB)
 • Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 194.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 305.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.6 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 177.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 22.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 47.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 285 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 114.5 KiB)
 • Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 192.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2.9 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.5 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 176.9 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 24 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 39.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 222 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 112.5 KiB)
 • Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 192 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 373.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2.8 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa produktów ogólnospożywczych do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.5 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 176.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 437 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 108.9 KiB)
 • Załącznik do SWZ ID postępowania (PDF, 24.1 KiB)
 • Informacja j jaką zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 3.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 2.7 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.7 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 176.9 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 30.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 39.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 223 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 113 KiB)
 • Informacja j jaką zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 253.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 1.7 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.7 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 177.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - OPZ (PDF, 47.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 279 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 114.5 KiB)
 • Załącznik - Identyfikator postępowania (PDF, 27.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 36 KiB)
 • Informacja j jaką zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 2.9 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 3.4 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 2.6 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji