ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa produktów ogólnospożywczych do stołówki Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.9 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 165.8 KiB)
 • Załącznik nr 0 do SWZ (PDF, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 OPZ produkty ogólnospożywcze (PDF, 56.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 105 KiB)
 • Część 1 załącznik 2A arkusz kalkulacji produky zbożowe i strączki (XLS, 60 KiB)
 • Część 2 załącznik 2A arkusz kalkulacji różne produkty spożywcze (XLS, 42 KiB)
 • Część 3 załącznik 2A arkusz kalkulacji produkty konserwowe i przetwory (XLS, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 UMOWA (PDF, 115.6 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ (PDF, 482 KiB)
 • Modyfikacja część 3 załącznik 2A arkusz kalkulacji produkty konserwowe i przetwory (XLS, 53 KiB)
 • Modyfikacja część 2 załącznik 2A arkusz kalkulacji różne produkty spożywcze (XLS, 48.5 KiB)
 • Informacja jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 58.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 792.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 173.8 KiB)
 • Załącznik nr 0 (PDF, 13 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 48.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 108 KiB)
 • Część 1 załącznik 2A arkusz kalkulacji mięso (XLS, 39.5 KiB)
 • Część 2 załącznik nr 2A dostawa wędlin (XLS, 52 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 122.3 KiB)
 • Informacja jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf	 (PDF, 58.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert mięso (JPEG, 470 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 542.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-21 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.1 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 174 KiB)
 • Załącznik nr 0 (PDF, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 40.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 90 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 111.1 KiB)
 • Arkusz kalkulacji cenowej (XLS, 55 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 57.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (JPEG, 412.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY 271.7.2022 (PDF, 313.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – Szkoły Podstawowej nr 10 - w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.4 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 161.9 KiB)
 • Załącznik nr 0 (PDF, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 87 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa (PDF, 98.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 39 KiB)
 • Informacja j jaką zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia (PDF, 198.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 271.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.6 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 174.6 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 20.2 KiB)
 • Załacznik nr 1 (PDF, 51.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 310 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 122.5 KiB)
 • Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 197.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 265.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 327.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 87.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – Szkoły Podstawowej nr 10 - w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.1 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 169.3 KiB)
 • Załącznik nr 0 (PDF, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 149.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 107.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Część 1 (DOC, 160 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Część 2 (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Część 3 (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 30.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert (PDF, 353.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenie o wyborze ofert - część 2 (PDF, 300.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.5 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 174.4 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 27.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 49.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 325.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 122.6 KiB)
 • 	Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 193 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 34.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.6 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 174.4 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 25 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 49.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 325.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 122.6 KiB)
 • Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 194.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 305.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.6 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 177.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 22.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 47.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 285 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 114.5 KiB)
 • Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 192.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2.9 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.5 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 176.9 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (PDF, 24 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 39.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 222 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Umowa (PDF, 112.5 KiB)
 • Informacja jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 192 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 373.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2.8 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji