ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – Szkoły Podstawowej nr 10 - w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości Drukuj informację Zamówienie publiczne: Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – Szkoły Podstawowej nr 10 - w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Szczegóły informacji

Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – Szkoły Podstawowej nr 10 - w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze

Finansowanie: własne

Nr UZP: 2022/BZP 00135011/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-05-05 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-05-05 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ na adres skrzynki ePUAP – ZSOiS w Zielonej Górze podanej w SWZ

Ogłoszono dnia: 2022-04-26 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony